SMS services

POLITIECONTROLE PER SMS OPNIEUW BESCHIKBAAR!

Wens je ook op de hoogte te zijn van alle controles in jouw buurt?
Het kan weer! Schrijf je in door je postcode te sturen naar 9970! €2 per ontvangen bericht. Stuur je postcode naar 9970!


Nu uitschrijven

Ontdek onze diensten

Shortcode Tarief / Sms Tarief/Week Dienst Beschrijving Abonnement Inschrijven Uitschrijven
Gratis / /   Neen / Stuur STOP
Gratis / /   Neen / Stuur STOP
€ 2 € 4 Controles Gedaan met vervelende boetes, want met deze sms-service blijf je steeds op de hoogte van alle actuele preventie campagnes. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur SAFE Stuur STOP
1,00 € 2,00 € Astrologie Via onze astrologie-service ontvang je maximum twee maal per week jouw horoscoop of toekomstvoorspelling. Dit op basis van jouw geboortedatum met behulp van echte astrologen en waarzegsters.  Ja Stuur Toekomst Stuur STOP
1,50 € 3,00 € Astrologie Via onze astrologie-service ontvang je maximum twee maal per week jouw horoscoop of toekomstvoorspelling. Dit op basis van jouw geboortedatum met behulp van echte astrologen en waarzegsters.  Ja Stuur Toekomst Stuur STOP
1,50 € 3,00 € Astrologie Via onze astrologie-service ontvang je maximum twee maal per week jouw horoscoop of toekomstvoorspelling. Dit op basis van jouw geboortedatum met behulp van echte astrologen en waarzegsters.  Ja Stuur Toekomst Stuur STOP
1,50 € 3,00 € Coaching Hulp of raad nodig voor een van volgende onderwerpen? Liefde, geld, werk, gezondheid of sex? Onze coaches sturen jou wekelijks een berichtje met wijze raad die makkelijk toepasbaar is.  Ja Stuur LIEFDE, GELD, SEKS, WERK, GEZONDHEID of TOEKOMST Stuur STOP
1 € 1 € Games Blijf op de hoogte van de laatste unieke acties, wedstrijden en kortingen! Wekelijks sturen we jou een unieke aanbieding waaraan je snel een makkelijk kan deelnemen.  Ja Stuur WIN Stuur STOP
1 € 2 € Games Blijf op de hoogte van de laatste unieke acties, wedstrijden en kortingen! Wekelijks sturen we jou een unieke aanbieding waaraan je snel een makkelijk kan deelnemen.  Ja Stuur WIN Stuur STOP
1,50 € 1,50 € Games Blijf op de hoogte van de laatste unieke acties, wedstrijden en kortingen! Wekelijks sturen we jou een unieke aanbieding waaraan je snel een makkelijk kan deelnemen.  Ja Stuur WIN Stuur STOP
1 € 2 € Heaven Help Heb je een DRINGENDE vraag? Over uw relatie, werk of geld? Stel ze gerust, want Heaven Help is er voor u! Stuur uw vraag naar 9116. En Heaven Help antwoordt. Doen!  Ja Stuur uw levensvraag Stuur STOP
€ 1,50 € 1,50 Coach Hulp of raad nodig voor een van volgende onderwerpen? Liefde, geld, werk, gezondheid of sex? Onze coaches sturen jou wekelijks een berichtje met wijze raad die makkelijk toepasbaar is.  Ja Stuur LIEFDE, GELD, SEKS, WERK, GEZONDHEID of TOEKOMST Stuur STOP
€ 2 € 4 Preventiedienst Met deze sms-service ontvang je wekelijks preventieve info mbt verkeersveiligheid. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur SAFE Stuur STOP
€ 2 € 4 Preventiedienst Met deze sms-service ontvang je wekelijks preventieve info mbt verkeersveiligheid. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur SAFE Stuur STOP
€ 2 € 4 Preventiedienst Met deze sms-service ontvang je wekelijks preventieve info mbt verkeersveiligheid. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur SAFE Stuur STOP
€ 2 € 4 Controles Gedaan met vervelende boetes, want met deze sms-service blijf je steeds op de hoogte van alle actuele preventie campagnes. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur STOP
€ 1,50 € 1,50 Controles Gedaan met vervelende boetes, want met deze sms-service blijf je steeds op de hoogte van alle actuele preventie campagnes. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur SAFE Stuur STOP
€ 0,80 Max. €4 Sport Ontvang als eerste alle voetbal uitslagen dankzij onze unieke live-feed! Momenteel is het enkel mogelijk de Belgische competitie te volgende via onze dienst. Het WK is ook voorzien.  Ja Stuur VOETBAL Stuur STOP
€ 2 Max. €4 Preventiedienst Met deze sms-service ontvang je wekelijks preventieve info mbt verkeersveiligheid. Een goed geïnformeerde chauffeur is immers een betere chauffeur.  Ja Stuur STOP

FAQ

Hoe kan ik de berichtenservice zelf stopzetten?
De berichtenservice loopt tot je je uitschrijft. Van zodra je uitgeschreven bent, ontvang je geen berichten meer. Het uitschrijven kan via dezelfde code waarop je je ingeschreven hebt. Je stuurt gewoon STOP naar het nummer waarvan je berichten ontvangt. Je kan ook je nummer mailen met onderwerp STOP naar info@etri.be. Wij doen vervolgens het nodige. Vergeet via mail jouw GSM nummer niet mee te delen.
Hoeveel berichten je ontvangt, hangt af van de gekozen rubriek. Weet wel dat het gaat om verzamelde berichten en dat je dus zeker niet door sms-berichten wordt overrompeld! Je kan ook steeds de factuur van jouw GSM provider raadplegen voor een overzicht van de aangerekende kosten.
Misschien heb je je ooit op een van onze diensten ingeschreven maar weet je het niet meer… Geen probleem! Neem contact met ons op en we bekijken meteen wat er eventueel fout gelopen is. Blijkt er inderdaad wat fout gelopen te zijn, zal je uiteraard vergoed worden voor de ontvangen berichten.
Indien je een bericht van eerder vermeldde short codes ontvangen hebt, hoef je je niet meteen zorgen te maken. Deze berichten zijn namelijk gratis. Wil je toch geen verdere berichtgeving ontvangen? Schrijf je snel uit door stop te sturen naar de code waarvan je berichten ontvangt. Je kan ons ook steeds persoonlijk contacteren.
Heb je zelf een klantenbestand die je snel een efficiënt wenst te bereiken via SMS? Het kan! Met BIZZCOMM verstuur je razendsnel berichten naar jouw klanten aan de scherpste prijzen. Indien u RES-klant bent, verzoeken wij u de betaling als volgt uit te voeren. 75% van het totaalbedrag, exclusief BTW kan u in RES betalen. De overige 25% en de BTW dienen gestort te worden op onderstaand rekeningnummer.

BIC GKCCBEBB
IBAN BE39 0682 4020 0319
Hieronder kan u onze algemene voorwaarden raadplegen:

 • Elke ETRi klant kan zich registreren als gebruiker van ETRi of myPort (hierna "Gebruiker") om eenmalig of regelmatig van diensten van ETRi en myPort (hierna "ETRi") gebruik te maken.
 • Elke raadpleging en elk gebruik van ETRi is onderworpen aan de aanvaarding door de Gebruiker van de algemene voorwaarden van ETRi.
 • De Gebruiker verbindt er zich toe om ETRi alleen op toegelaten en private wijze te gebruiken, met uitsluiting van commerciële doeleinden. De Gebruiker verbindt zich ertoe de data die hij via ETRi verkrijgt niet over te dragen aan derden.
 • De Gebruiker verbindt er zich toe om de intellectuele rechten van derden na te leven. In dit opzicht zijn alle benamingen en logo's, gebruikt via ETRi, beschermde merken. Het is strikt verboden om ze te gebruiken.
 • ETRi behoudt zich het recht voor om op elk moment bepaalde rubrieken in te trekken en, in voorkomend geval, ze te vervangen door andere rubrieken. Ook behoudt ETRi zich het recht voor om op elk moment bepaalde promotieberichten te versturen.
 • Speciale tarieven zijn van toepassing op ETRi. Deze worden gecommuniceerd via www.etri.be. ETRi behoudt zich het recht deze tarieven te wijzigen na uitdrukkelijke medeling of in uitzonderlijke omstandigheden.
 • ETRi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de integriteit en de inhoud van de boodschappen die de Gebruiker krijgt.
 • De persoonsgegevens die de Gebruiker aan ETRi meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van ETRi en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer en direct marketing, marktonderzoek en de preventie van fraude en inbreuken. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De Gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage en verbetering van deze gegevens.
 • Alles wat niet uitdrukkelijk wordt geregeld in onderhavige voorwaarden betreffende ETRi, blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van ETRi, die permanent kunnen worden geraadpleegd via www.etri.be.
 • De diensten van ETRi zijn niet gebonden aan het toekennen van het verzakingsrecht, zoals vermeld in het Art. 79/ § 3.
 • De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 • De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien betreffende levering van uitvoering van diensten waarvan met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de bepaalde 7 werkdagen in de verzakingstermijn.
 • In geval van klacht, heeft de klant het recht zich te kunnen richten naar de Ethische Commissie.
Heb je toch nog extra vragen of wens je meer uitleg? Neem gerust telefonisch contact op via +32 9 398 47 57. Indien de telefoon niet meteen beantwoord wordt, laat een boodschap achter na de piep. We contacteren jou ten laatste de volgende werkdag terug.
Ook de Ethische Commissie voor de telecommunicatie heeft op veelgestelde vragen een antwoord. Meer weten? Klik op volgende link: http://www.telethicom.be/nl/veelgestelde-vragen

Contact Etri

 • +32 9 398 47 57
 • Xavier de Cocklaan 69b, 9831 Deurle
 • Ondernemingsnummer: BE 0456.240.191
 • info@etri.be